กองทัพไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเปิดงานและแถลงข่าวโครงการประกวดภาพวาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” และโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี และพลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจาก กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมพิธีเปิดงาน นอกจากนั้นยังมีศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินวาดภาพชื่อดัง ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี , ชลิต นาคพะวัน (ชลิต กลิ่นสีฯ) , ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง และ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ร่วมงานแถลงข่าวและขึ้นพูดคุยบนเวทีในครั้งนี้อีกด้วย

กองทัพไทยได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” ของ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านภาพวาด ซึ่งภาพวาดดังกล่าว จะเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่ายิ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพรัก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป โดยเปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ส่งภาพวาดเข้าประกวดเพื่อเป็น การแสดงพลัง ความรัก ความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในการมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ และผลงานการประกวดที่ผ่านการคัดเลือก จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปจัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน

และนอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้จัดโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำเสนอ การปฏิบัติภารกิจร่วมของกองทัพไทยด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเสนอจินตนาการ แนวความคิด ความรู้สึก มุมมอง ความสำคัญของกองทัพไทย ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่าง ๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย

โครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ”กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” และโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”ซึ่งแต่ละโครงการจะมีรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

– ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รางวัชนะเลิศ รับเงินรางวัล ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดข้อมูลประกวด ได้ที่ ส่วนประสานงานโครงการประกวดภาพวาดกองทัพไทย ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2593-8447 E-Mail :rtarfsocial@gmail.com Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย และ Line : @rtarf

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2982728

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน กองทัพไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ

ครม. ผ่านร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์

ครม.ไฟเขียวร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เน้นแลกเปลี่ยนบุคลากร-ศิลปิน งานด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์-การแสดงดนตรีและตลาดวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์-เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ไทย-จีน

(17 เม.ย.62) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับปี 2562 – 2564 ทั้งนี้นับตั้งแต่สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี 2545 กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเนื้อหาสาระความร่วมมือที่ผ่านมา จะครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันในระยะ 3 ปี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อปี 2544 โดยกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ มาแล้ว 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ระหว่างปี  2547–2549 ฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2551–2553 ฉบับที่ 3 ระหว่างปี 2554–2556 และฉบับที่ 4 ระหว่างปี  2558–2560

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ ปี 2562 – 2564 นับเป็นฉบับที่ 5 มีสาระสำคัญของร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลด้านวัฒนธรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปิน และบุคคลที่มีบทบาทในด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผ่านความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมทั้งมีการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันในสาขาทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

รวมถึงการบริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และตลาดวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือทางด้านศิลปะการแสดง พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานด้านมรดกวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย–จีน รวมถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” การสนับสนุนการเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกันและการสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2563

ที่มา thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน ครม. ผ่านร่างแผนปฏิบัติความร่วมมือทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ฉบับที่ 5 ปี 62-64 เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์

สนุกร่วมสมัย เก๋ไก๋แบบไทย

พื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ วาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยปีนี้  ศูนย์การค้าเมกาบางนา สุดยอดแหล่งช็อปปิ้งและสถานที่พบปะสังสรรค์แห่งย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก จัดงาน “เมกา สงกรานต์ : สนุกร่วมสมัย เก๋ไก๋แบบไทยสไตล์” พบกับกิจกรรมมอบความสุขสไตล์ไทยอย่างครบวงจรที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว ทั้ง “ชม” การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย พร้อมสนุกกับบรรยากาศงานคาร์นิวัลและเกมแสนสนุก “ชิม” เต็มอิ่มกับเทศกาลอาหารไทยในบรรยากาศตลาดโบราณยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “บูชา” บูชาพระประจำวันเกิด และกิจกรรมสรงน้ำพระใหญ่ และ “ชุ่มฉ่ำ” กับสวนน้ำคลายร้อนแสนสนุกขนาดใหญ่ สนุกฟรี! ตลอดงาน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/2978528

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน สนุกร่วมสมัย เก๋ไก๋แบบไทย

สุดยิ่งใหญ่อลังการ วธ.เปิดวันแรก มหกรรมการแสดง “โขน” กลางกรุง

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานมหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพื่อเผยแพร่คุณค่าสาระของโขน นาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ที่สอดแทรกคติธรรมข้อควรประพฤติปฏิบัติของบุคคลในฐานะต่างๆ โขน จึงเป็นเสมือนสื่อมีชีวิตทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และคติธรรมให้แก่คนในสังคมควบคู่กัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ จึงทำให้โขนไทยยิ่งใหญ่อลังการ สร้างความประทับใจแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้การแสดงโขนได้รับความนิยมและมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ งานมหกรรมโขน นอกจากจะจัดเพื่อเฉลิมฉลองและเผยแพร่คุณค่าสาระของโขนแล้ว ยังช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนได้ร่วมกันภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้ยั่งยืน

โดยพิธีเปิดงานมหกรรมโขน ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เริ่มด้วยการแสดงเบิกโรง รำอวยพร โดยคณะ  ไก่แก้วการละคร  การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ พิธีเปิดชุด “โขนมรดกแห่งสยาม กองทัพแห่งรามเกียรติ์” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อด้วยการเสวนา “เรื่องเล่ารามเกียรติ์” โดยนายประสาท ทองอร่าม (ครูมืด)  จากนั้นเป็นการแสดงโขน ชุด จับลิงหัวค่ำ และตอนนารายณ์ปราบนนทก  และปิดท้ายด้วยการแสดงร้องเพลง I’m sorry สีดา โดย นนท์ ธนนท์ ซึ่งภายในงานยังมีนิทรรศการคุณค่าสาระมรดกภูมิปัญญาโขน การสาธิตการทำหัวโขน การแต่งหน้าและแต่งกายโขน การปักเครื่องโขน สนุกสนานกับการถ่ายภาพหัวโขนจำแลง เป็นต้น

นอกจากนี้ มหกรรมโขน ที่จัดระหว่างวันที่ ๖-๘ เม.ย. ๖๒ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย และพลาดไม่ได้สำหรับแฟนคลับโขน ที่จะได้ติดตามชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำทัพนักแสดงโขนมาให้ชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่ซ้ำตอนในแต่ละวัน อาทิ ตอน สำมะนักขาก่อศึก , พระรามตามกวาง, ถวายพล, ขับพิเภก, จองถนน, หนุมานชาญสมรชูกล่องดวงใจ, และยังมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโขน การแสดงพิเศษ : สามน้าจำอวดหน้าม่าน จะมาร้องฉ่อยปะทะหนุมาน  รวมถึงการแสดงชุดพิเศษ : ตัวร้ายที่รักเธอ โดยศิลปินนักร้องยอดนิยม ไอซ์ ศรัญยู อีกด้วย


วธ.จึงขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าชมมหกรรมโขน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม โซน C หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และติดตามชมสารคดีสั้นโขนวันละคำ ออกอากาศทุกวันทาง Workpoint TV ช่อง ๒๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/ หรือ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ที่มา www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน สุดยิ่งใหญ่อลังการ วธ.เปิดวันแรก มหกรรมการแสดง “โขน” กลางกรุง

ม.กรุงเทพ ถอดบทเรียนขุนเดช เดอะ มิวสิคัล

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเสวนาถอดบทเรียนขุนเดช เดอะ มิวสิคัล และบ้าน วัด โรงเรียน ความเข้มแข็งจากชุมชนสู่ประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานแนวทางวิชาชีพและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยศาสตร์การละคร โดยผสมผสานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรรัฐและเอกชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการนำร่องการแสดงเรื่อง ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/2974369

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ม.กรุงเทพ ถอดบทเรียนขุนเดช เดอะ มิวสิคัล

ม.รามคำแหง ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-โรมาเนีย

H.E.Bogdan Badea เอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมฉลองในวาระที่ประเทศโรมาเนียเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มหาวิทยาลัย Transylvania, Brasov – Romaniaประเทศโรมาเนีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวต้อนรับ คณะทูตานุฑูตและกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศต่างๆ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในงานมีนักศึกษาและคณาจารย์ทั้ง 2 ประเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโรมาเนีย-ไทย ได้แก่ การแสดงดนตรีและระบำพื้นเมืองโรมาเนีย การรำวงเพลงงามแสงเดือนและเพลงลอยกระทง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “Light of Romania” ด้วย

ที่มา www.ryt9.com/s/prg/2973372

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ม.รามคำแหง ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-โรมาเนีย

ยลเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาในงาน “เยือน พยาว”

ซีคอน บางแค ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต จัดงาน “เยือน พยาว” ยลเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวล้านนา “จังหวัดพะเยา” หรือ “เมืองพยาว” เมืองเก่าแก่แห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน สักการะ “หลวงพ่อศิลาโบราณ(จำลอง)” พระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าติโลกราช สืบสานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา ตระการตากับศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ล้านนาอันงดงาม ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม ท่ามกลางบรรยากาศจำลองวิถีชีวิตชุมชนล้านนาโบราณ พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

นายชัยวศุตม์ เตชภัทร์อังกูร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค จำกัด เปิดเผยว่างาน “เยือน พยาว” โดยความร่วมมือของ อาจารย์ รำพัด โกฏแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ม่อนฝ้าย จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 900 ปี

โดยภายในงานได้จำลองบรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชนล้านนาโบราณ ร่วมเสริมสิริมงคลด้วยการสักการะ “หลวงพ่อศิลาโบราณ (จำลอง)” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณในสมัยพระเจ้าติโลกราช วัดติโลกอาราม ซึ่งมีประวัติเรื่องราวประเพณีการเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา ที่จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีละ 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นประจำทุกปี

สัมผัสมนต์เสน่ห์ความงดงามตระการตาของการแสดงนาฏศิลป์ล้านนาในลานศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงฟ้อนเมือง, การแสดงฟ้อนก๋ายลาย, การแสดงฟ้อนเจิง, การแสดงฟ้อนที, การแสดงฟ้อนผาง, การแสดงขับลื้อ, การแสดงดนตรีพื้นเมือง, การแสดงดนตรีร่วมสมัย โฟล์คซองคำเมือง เป็นต้น

ชมการสาธิตการทอผ้าตุง ผ้าซิ่นไทยวน, ชมนิทรรศการผ้าโบราณของชาวไทยวน-ไทลื้อ ที่ใช้ในพิธีกรรมตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และผ้าทอที่ใช้ในวิถีชีวิต อาทิ ตุง, ผ้าห่อธรรม, ผ้าแหลบ, ผ้าต๊วบ, ผ้าตุ๊ม, ผ้ากั้ง, มุ้ง, หมอน ที่มีลวดลายถักทอโด่ดเด่นงดงามเป็นเอกลักษณ์หลากหลายตามสายสกุลไทยวน-ไทลื้อ ในภาคเหนือของไทยและต่างแดน, ชมจิตกรรมภาพเขียนโบราณล้านนาตะวันออก (แพร่,น่าน,พยาว), การสาธิตวิธีการรักษาโรคแบบหมอพื้นบ้านของหมอเมือง “มรดกแห่งการรักษา”

ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ในลานกาดล้านนามากกว่า 100 ร้านค้า ได้แก่ ลาบสล่า, แกงโฮะ, แกงฮังเล, ไส้อั่ว, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, ข้าวซอย, ข้าวเฮือด, แคปหมู, น้ำพริกหนุ่ม, น้ำพริกอ่อง ฯลฯ รวมถึงเมนูอาหารเหนือพื้นเมืองอีกมากมาย โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหารภายในงานนั่งรับประทานอาหารบนขันโตกในแบบฉบับล้านนาดั้งเดิม เลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานไม้งานกะลา ฯลฯ

นอกจากนี้ ซีคอน บางแค ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้กับ โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ยลเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาในงาน “เยือน พยาว” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-454-7777 

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2971517

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ยลเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาในงาน “เยือน พยาว”

เปิดแล้ว! วธ.ร่วมมือสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดอบรม หลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์”

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วนี้ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์” ภายใต้ โครงการประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนมืออาชีพนำโดย อ.ศัลยา สุขะนิวัฒน์ ผู้แทนสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ทาง www.m-culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 จากนั้นทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการเขียนบทภาพยนตร์ และการอบรมรมเขียนบทละครโทรทัศน์ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับสิ่งสำคัญในการประกอบการพิจารณา คือ ผู้สนใจต้องส่งเรื่องย่อละครโทรทัศน์/ภาพยนตร์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “เรื่องราวของท้องถิ่น” ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A 4 นำเสนอเรื่องราวของชีวิตตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงมีสิทธิ์ในการส่งผลงานบทภาพยนตร์ หรือ บทโทรทัศน์เข้าร่วมประกวดในลำดับต่อไป มีเงินสำหรับรางวัลกับบทละครโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ ประเภทละ 10 รางวัล รางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก วธ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม หรือ 0-2209-3520 Facebook : Content Thailand

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พิจารณาสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ส่งเสริมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามาถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2970829

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน เปิดแล้ว! วธ.ร่วมมือสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดอบรม หลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์”

ร่วมเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี 2562”

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี” ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยนิทรรศการ “เรืองรองดั่งแสงทอง เทิศไท้องค์ราชัน” ชวนบริจาคโลหิต พร้อมร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม การแสดงท้องถิ่น และประกวดสาวงามเมืองปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7เมษายน 2562 ณ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

“งานกาชาดจังหวัด และของดีเมืองปทุมธานี 2562” เป็นงานประจำปีของจังหวัดปทุมธานี โดยงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบัน-องค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี, วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย, ตลอดจนรวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า ดี เด่น ดัง ในจังหวัดปทุมธานีมาจัดจำหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยช์ของกาชาดจังหวัด พร้อมลุ้น..รับโชค กับกิจกรรมการกุศล “สลากกาชาด” และ “มัจฉากาชาด” และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ร่วมเทิดพระเกียรติฯ ด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมสร้างกุศล กับงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี2562” ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/2970291

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ร่วมเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี 2562”

แอ่วเมืองรถม้า ชมงาน 102 ปี “ขัวหลวงรัษฎา” รำลึกประวัติศาสตร์

สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง ใจกลางเมืองลำปาง โดยชาวลำปางได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2437 แรกเริ่มเป็นสะพานไม้เสริมเหล็ก แต่ชำรุดผุพัง จึงก่อสร้างใหม่ให้มีความคงทนแข็งแรงกว่าเดิม เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 และแม้จะต้องพบเจอวิกฤติต่างๆ ทั้งเหตุการ์อุทกภัย ตลอดจนลูกระเบิดจากสงคราม แต่ก็ยังยืนหยัดมาได้จวบจนปัจจุบัน

สะพานรัษฎาภิเศก ได้กลายมาเป็นแลนด์มาร์คคู่เมืองรถม้าลำปาง ในฐานะของ “ขัวสี่โก๊ง(สะพานสี่โค้ง)” “ขัวหลวง (สะพานใหญ่)” “ขัวขาว (สะพานขาว)” ซึ่งจะมีอายุครบ 102 ปี ในเดือนมีนาคม นี้ ทางเทศบาลนครลำปาง จึงกำหนดจัดงาน รำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “102 ปี ขัวหลวงรัษฎา” ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 และเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนี้

– ชมการแสดงละคงอิงประวัติศาสตร์ประกอบแสงเสียง
– การแสดงนาฎศิลป์และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
– การแสดงรำวงย้อนยุค
– การแสดงไลน์แดนซ์ย้อนยุค
– การประกวดภาพถ่าย ภาพวาด และประพันธ์เพลงเกี่ยวกับสะพานรัษฎาภิเศก
– การจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา
– การจำหน่ายสินค้า Otop ผลิตภัณฑ์ชุมชน
– ทำบุญตักบาตรสะพานรัษฎาภิเศก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ที่มา https://travel.mthai.com/news/206214.html

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน แอ่วเมืองรถม้า ชมงาน 102 ปี “ขัวหลวงรัษฎา” รำลึกประวัติศาสตร์