ม.พะเยา ลงพื้นที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มผ้าทอผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่องการสืบสานผ้าศิลปะวัฒนธรรมผ้าทอดอกคำใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 คณะ 1 Signature คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มผ้าทอผู้สูงอายุวัดดอนไชย ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมออกบูธในงานกาดหมั้วฮิมตาง สัญจร ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ณ สนามที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3054964

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร