ชวนไทยเที่ยวไทย น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่นสืบสานศิลป์”ท่องเที่ยวยั่งยืน

น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน” 17-18 ก.ค.นี้ที่ข่วงเมืองน่าน พบกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งภูมิปัญญา-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม   

ปลุก”ไทยเที่ยวไทย” น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน” พบกับกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน-โอทอป อาทิ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน อาหารถิ่น   ระหว่าง17-18 ก.ค.นี้ที่ข่วงเมืองน่าน 

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เชิญชวนเที่ยวงาน”มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน”  ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่าง วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ณ ข่วงเมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-21.00 น. 

พบกับกิจกรรมหลากหลายในงาน อาทิ
    -กิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    -กิจกรรมข่วงผญ๋าภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน
    -กิจกรรมวิจิตรตราภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย
    -กิจกรรมสืบสานอาหารพื้นถิ่นของกินเมืองน่าน
    -ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กว่า 20 การแสดง 
    -ร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กว่า 20 ผู้ประกอบการร้านค้า
    -การจำหน่ายสินค้าชุมชน  สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป  การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องเงิน
    -วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอทอป 
    รับส่วนลดสินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่มา https://www.thansettakij.com/content/normal_news/441456

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร