มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม

วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติการด้านศิลปะ จิตรกรรมและประติมากรรม โดยศิลปินอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ณ อาคารเอนกประสงค์ พร้อมจัดแสดงผลงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019 ในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ และหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ รวมถึงศิลปินรับเชิญจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 25 คน ลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความถนัด พร้อมจัดแสดงผลงาน ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม นับเป็นการพัฒนาวงการศิลปะไทยอีกระดับหนึ่ง จากประสบการณ์ มุมมอง วิธีคิด เทคนิค กระบวนการ ที่ส่งผ่านออกมาเป็นเส้น สี รูปลักษณ์ต่าง ๆ ของศิลปิน ย่อมก่อเกิดนวัตกรรมด้านศิลปะ ทฤษฎี ระบบคิดฉีกจากรูปแบบเดิมที่คุ้นเคย ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จักจุดประกาย สร้างจินตนาการ แนวคิดให้กับเยาวชนและผู้สนใจงานศิลปะอีกด้วย”

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต่อว่า “ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินทั้ง 25 คนได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 3 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 24 – วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลังจากนั้นผลงานทุกชิ้นจะถูกนำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดแสดงผลงานจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ”

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5596 1202

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2955608

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร