เปิดแล้ว! วธ.ร่วมมือสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดอบรม หลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์”

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วนี้ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์” ภายใต้ โครงการประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนมืออาชีพนำโดย อ.ศัลยา สุขะนิวัฒน์ ผู้แทนสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ทาง www.m-culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 จากนั้นทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการเขียนบทภาพยนตร์ และการอบรมรมเขียนบทละครโทรทัศน์ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับสิ่งสำคัญในการประกอบการพิจารณา คือ ผู้สนใจต้องส่งเรื่องย่อละครโทรทัศน์/ภาพยนตร์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “เรื่องราวของท้องถิ่น” ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A 4 นำเสนอเรื่องราวของชีวิตตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงมีสิทธิ์ในการส่งผลงานบทภาพยนตร์ หรือ บทโทรทัศน์เข้าร่วมประกวดในลำดับต่อไป มีเงินสำหรับรางวัลกับบทละครโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ ประเภทละ 10 รางวัล รางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก วธ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม หรือ 0-2209-3520 Facebook : Content Thailand

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พิจารณาสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ส่งเสริมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามาถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2970829

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร