วธ.ร่วมมือกับเครือข่ายศิลปิน จัด “งานวัฒนธรรม ร่วมใจ รวมไทย สร้างชาติ” ฟื้นฟูหลังโควิด-19

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากสมาคมศิลปะการแสดงในเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย สมาคมอุปราคมจีน สมาคมกลองและศิลปะล้านนา สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมหมอลำอีสาน สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ปลัด วธ. กล่าวว่า  ขอขอบคุณและชื่นชมที่กลุ่มศิลปินต่างๆ ทุกภูมิภาค แม้ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ศิลปินก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤต ไม่มีการจ้างงาน ขาดรายได้เช่นกัน ก็ยังให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลและ วธ. ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านเนื้อหาเพลงทุกภูมิภาคทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อขณะนี้สถานการณ์คลี่คลาย ทางนโยบายรัฐบาลให้มีการผ่อนคลาย วธ. จึงมีแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเครือข่ายศิลปินทั่วประเทศ โดย วธ.ร่วมมือกับสมาคมศิลปะการแสดงในเครือข่ายทุกภูมิภาค จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องานวัฒนธรรม ร่วมใจ รวมไทย สร้างชาติ เน้นเปิดเวทีให้ศิลปินทุกแขนงมาจัดแสดง เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย

โดยการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเป็น 3 ระยะที่ 1.จัดส่วนกลางที่ลานวัฒนธรรม วธ. ช่วงเดือนกันยายน 2563 เปิดเวทีให้ศิลปินทุกภูมิภาคมาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนได้รับฟัง ระยะที่ 2. จัดงานตามภูมิภาคต่างๆ อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าน ยโสธร ชลบุรี เป็นต้น โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป้าหมายเร่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงความพร้อมและรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดนั้นๆ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ศิลปิน และให้ความบันเทิงเยียวยาประชาชน  ระยะที่ 3.ให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำแผนดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับการเยียวยาฟื้นฟูในระยะยาวภายใต้งบประมาณ 4 แสนล้านบาทของรัฐบาล ทั้งนี้การทำงานร่วมกันทั้ง 3 ระยะ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง วธ. และศิลปินไปด้วยกัน แบบช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยต้องเน้นความปลอดภัย เว้นระยะห่าง มีระบบป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

ที่มา https://www.thairnews.com/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน วธ.ร่วมมือกับเครือข่ายศิลปิน จัด “งานวัฒนธรรม ร่วมใจ รวมไทย สร้างชาติ” ฟื้นฟูหลังโควิด-19

กรมศิลปากรขุดพบ “แผ่นฤกษ์สมัยทวารวดี” ที่โบราณสถานโคกแจง จังหวัดนครปฐม

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการขุดแต่งโบราณสถานโคกแจง ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ก่อด้วยอิฐ ขนาดความกว้างฐานด้านละ ๗.๒๐ เมตร และมีบันไดที่กึ่งกลางทั้ง ๔ ด้าน นับเป็นโบราณสถานที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับโบราณสถานสำคัญหลายแห่งในเมืองโบราณนครปฐมที่เคยพบ

ก่อนหน้า จากการขุดแต่งพบว่าด้านบนสุดของโบราณสถานที่ชำรุดหักพัง มีลักษณะของหลุมที่กรุผนังด้วยแผ่นอิฐ นักโบราณคดีจึงขุดตรวจสอบลงไปจนถึงระดับความลึกที่ ๑.๒๐ เมตร ได้พบโบราณวัตถุที่น่าสนใจ คือ แผ่นดินเผาทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๖.๒ เซนติเมตร หนา ๑.๒ เซนติเมตร วางอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือภายในพื้นที่กรอบอิฐ แผ่นดินเผานี้มีการขีดช่องตารางคล้ายกับดวงฤกษ์แบ่งเป็น ๑๒ ช่องตามแนวรัศมี และขีดเส้นวงกลมซ้อนชั้นจากแกนกลางออกมาเป็นระยะ เกิดเส้นซ้อนทับกันเป็นช่องตารางย่อย ในแต่ละช่องตารางพบตัวอักษรจารกำกับอยู่เกือบทุกช่อง รวมถึงที่ขอบของแผ่นดินเผาก็ได้พบตัวอักษรจารึกเช่นกัน

นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) นายเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันออก (ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร) และนางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ได้พิจารณารูปอักษรในเบื้องต้นพบว่า มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มอักษรสมัยหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔  อย่างไรก็ตาม การอ่านแปลและวิเคราะห์สาระในจารึก จำเป็นต้องพิจารณาจากอักษรที่มีทั้งหมด ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากโบราณวัตถุได้ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความแข็งแรง

การค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่เป็นการค้นพบแผ่นฤกษ์ทรงกลมที่มีการจารึกตัวอักษรในวัฒนธรรมทวารวดีในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมเคยได้พบหลักฐานแผ่นอิฐที่สันนิษฐานว่าเป็นอิฐฤกษ์ที่เจดีย์จุลประโทน จ.นครปฐม เป็นอิฐที่มีการทำลวดลายพิเศษ และที่เจดีย์หมายเลข ๑ เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นอิฐที่ตกแต่งด้วยการเขียนสีเป็นลวดลาย การค้นพบแผ่นฤกษ์มีตัวอักษรที่ใจกลางโบราณสถานโคกแจง จึงเป็นหลักฐานใหม่ที่จะช่วยให้การศึกษาทางโบราณคดีในส่วนของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดีก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง  ปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ได้เคลื่อนย้ายแผ่นดินเผานี้ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการอนุรักษ์ตามกระบวนการ หลังจากนั้นจะได้นำไปศึกษาวิเคราะห์รูปแบบอักษรที่จารึก และการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา https://www.thairnews.com/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากรขุดพบ “แผ่นฤกษ์สมัยทวารวดี” ที่โบราณสถานโคกแจง จังหวัดนครปฐม

ชวนไทยเที่ยวไทย น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่นสืบสานศิลป์”ท่องเที่ยวยั่งยืน

น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน” 17-18 ก.ค.นี้ที่ข่วงเมืองน่าน พบกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งภูมิปัญญา-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม   

ปลุก”ไทยเที่ยวไทย” น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน” พบกับกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน-โอทอป อาทิ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน อาหารถิ่น   ระหว่าง17-18 ก.ค.นี้ที่ข่วงเมืองน่าน 

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เชิญชวนเที่ยวงาน”มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน”  ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่าง วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ณ ข่วงเมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-21.00 น. 

พบกับกิจกรรมหลากหลายในงาน อาทิ
    -กิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    -กิจกรรมข่วงผญ๋าภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน
    -กิจกรรมวิจิตรตราภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย
    -กิจกรรมสืบสานอาหารพื้นถิ่นของกินเมืองน่าน
    -ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กว่า 20 การแสดง 
    -ร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กว่า 20 ผู้ประกอบการร้านค้า
    -การจำหน่ายสินค้าชุมชน  สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป  การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องเงิน
    -วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอทอป 
    รับส่วนลดสินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่มา https://www.thansettakij.com/content/normal_news/441456

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ชวนไทยเที่ยวไทย น่านจัดมหกรรม”วิถีถิ่นสืบสานศิลป์”ท่องเที่ยวยั่งยืน

ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม บุก วธ.จี้แก้ปัญหาการทำลายโบราณสถาน

ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม บุก วธ.ยื่นหนังสือถึง รมว.วัฒนธรรม จี้แก้ปัญหาการทำลายโบราณสถานในประเทศไทย วอนให้กรมศิลป์เร่งบูรณะโบสถ์วัดราชาฯ เหตุน้ำรั่วซึม

ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม มายื่นหนังสือเปิดผนึกถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขอให้ผลักดันแก้ปัญหาการทำลายโบราณสถานในประเทศไทย พร้อมส่งตัวอย่างภาพความเสียหายของโบราณสถาน โดยมี นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสตวัน ฮ่มซ้าย รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับหนังสือ

ทั้งนี้ ในหนังสือเปิดผนึกมีใจความว่า จากการที่มีโบราณสถานในประเทศไทยถูกทำลาย หรือถูกทำให้เสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าต่อเนื่องนับศตวรรษ จะด้วยสาเหตุแห่งความไม่รู้, หน่วยงานที่รับผิดชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่, การมีผลประโยชน์แอบแฝงก็ตาม หรือสาเหตุใดก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วมีอย่างน้อย 2 หน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านเป็นผู้ดูแล คือ
กรมศิลปากรและกรมการศาสนา โดยมีหน่วยงานต่างกระทรวงเกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้และกรมธนารักษ์ เป็นต้น

การดูแลรักษาโบราณสถานทุกรูปแบบเป็นการรักษารากเหง้า ฉายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา วิถีชีวิต ร่องรอยทางอารยธรรมและพัฒนาการของชาติ ชุมชน สังคม ซึ่งนานาอารยประเทศต่างหวงแหนให้ความสำคัญ โตยประเทศของเราโชคดีที่มีความอุดมหลากหลายด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี มีสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบสถ์วิหาร อันทรงคุณค่ามากมาย แม้ว่าจะมีความทับซ้อนในทางปฏิบัติที่จะดูแลโบราณสถาน แต่ก็มิใช่อุปสรรคที่จะบริหารจัดการไม่ได้ และหน่วยงานที่จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานให้เกิดความร่วมมือหรือทางออกในการอนุรักษ์ทั้งในเรื่องนโยบาย งบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงาน ก็คือ กระทรวงวัฒนธรรม

ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม จึงขอเรียนมายังท่านในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เพื่อโปรด
พิจารณาดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ประเด็น คือ 1. โปรดสั่งการให้กรมศิลปากรเร่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดอย่าประวิงเวลา 2. โปรดสั่งการให้กรมศิลปากรเคร่งครัดในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ทำลายโบราณสถาน อาทิที่ อาคารโบราณสถานบอมเบย์เบอร์ม่า ในจังหวัดแพร่ ที่ถูกทุบทำลายทั้งหลัง สิมโบราณ ที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถูกแปลงสภาพปรับเปลี่ยนเป็นสีชมพู หรือที่วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ทำลายพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และทุบอุโบสถเก่าทิ้งทั้งหลัง เป็นต้น 3. ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือหาทางออกในข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคอื่นใด ทีคาบเกี่ยวความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานในการประกาศให้เป็นโบราณสถาน หรือการอนุรักษ์โบราณสถาน

4. จากข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆ ของกรมศิลปากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเวลา
หรือบุคลากร จึงขอให้เร่งสร้างซ่องทางเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล หรือบูรณโบราณสถานตามสิทธิที่ระบุในรัฐธรรมนูญ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ (มาตรา 43) โดยกรมศิลปากรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงเรื่องความถูกต้องในการดูแลบูรณะ และ 5. โปรดแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เป็นการรวบอำนาจไปที่อธิบดีกรมศิลปากร เพราะเป็นอุปสรรค ส่งผลต่อประลิทธิภาพของการดำเนินงาน และบางครั้งอาจมีข้อสงสัยในเรื่องความโปร่งใส

หากมีประเด็นตกหล่น หรือมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็ขอท่านได้โปรดอำนวยการเพื่อนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายหลักที่ขัดเจน คือ นับจากวันนี้จะต้องไม่มีโบราณสถานอื่นใดในประเทศไทยถูกทำลายอีก

นายวรา กล่าวฝากเรื่องการบูรณะพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ว่า ถูกน้ำเซาะซึมมานานแล้ว ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน จะทำให้ผนัง และเพดาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้ร่างแบบแล้วให้ นายช่างเอก ชาวอิตาลี ที่ทำงานในประเทศไทย เป็นคนระบายสี ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ จะต้องรักษาเอาไว้ ซึ่งเชื่อว่าวัดราชาฯมีเงิน ขอฝากให้ทุกฝ่ายช่วยเข้าไปจัดการบูรณะ เพื่อป้องกันการเสียหายด้วย

นายประดิษฐ์ กล่าวว่า ในกรณีอาคารโบราณสถานบอมเบย์เบอร์ม่า จังหวัดแพร่ ที่ถูกรื้อไปนั้น กรมศิลป์มีช่างฝีมือ เชื่อว่า จะสามารถทำกลับได้ แต่จะทำให้เหมือนเดิม 100% คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะทำให้ใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุด และในส่วนของรากฐานจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญ การทำลายโบราณสถาน ก็คือ กฎหมาย พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใช้มานานและเขียนกว้างๆ ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ก็เห็นปัญหาเรื่องนี้ พยายามยกร่างกฎหมายหลายครั้ง จึงเกิดความล่าช้า นอกจากนี้ คนที่ครอบครองโบราณสถานเข้าไม่รู้ว่าตัวเองครอบครองอยู่ อีกอย่างการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรก็ต้องใช้เวลาในการสำรวจนาน เพราะว่ามีพื้นที่ในความดูแลจำนวนมาก ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่ง วธ.ตระหนักดี เราเน้นแก้ไข ส่วนการดำเนินคดีแก้ผู้ทุบทำลาย ขอยืนยันว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบกฎหมาย กรมศิลปากร เป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ แต่ไม่มีอำนาจไปแจ้งความดำเนินคดี เพราะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานปกครอง ซึ่งกรมศิลปากร ทำได้เพียงแจ้งตำรวจ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเท่านั้น

“ในปีหน้า จะของบฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแก้ไข พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งที่ท่านเสนอเป็นสิ่งที่ถูกใจกระทรวงวัฒนธรรม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความรักความหวงแหนในโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในเรื่องของวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และเชื่อว่าข้อเสนอนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะนำไปทำเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้” นายประดิษฐ์ กล่าว

ที่มา https://mgronline.com/qol/detail/9630000065205

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม บุก วธ.จี้แก้ปัญหาการทำลายโบราณสถาน

‘ส.ศิวรักษ์’ เอาด้วย! Saveศาลเจ้าแม่ทับทิม หนุน ‘เนติวิทย์’ ต้านจุฬาฯ

จากกรณีสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ขอให้ย้ายออกจากพื้นที่จุฬาฯภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จนเกิดกระแสติดแฮชแท็ก #saveศาลเจ้าแม่ทับทิม นำโดยนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นักเคลื่อนไหวทางสังคม ได้ออกมาล่ารายชื่อคัดค้านการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม พร้อมโจมตีว่าเป็นการทำลายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เจ้าของนามปากกา “ส.ศิวรักษ์” นักคิดนักเขียนฝีปากกล้า และนักวิชาการอาวุโส โพสต์รูปภาพถือกระดาษเขียนข้อความ “จุฬาอย่าลดทอนคุณค่าวัฒนธรรม” และ “Saveศาลเจ้าแม่ทับทิม”

ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/68776

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ‘ส.ศิวรักษ์’ เอาด้วย! Saveศาลเจ้าแม่ทับทิม หนุน ‘เนติวิทย์’ ต้านจุฬาฯ

รายได้ท่องเที่ยวหาย 7.5 แสนล้าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือน เม.ย.-พ.ค. ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยแม้แต่คนเดียว หลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 26 พ.ค. ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยว 5 เดือนแรกปี 63 (ม.ค.-พ.ค.) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน 6.69 ล้านคน ลดลง 59.97% หรือลดลง 10.02 ล้านคน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 332,000 ล้านบาท ลดลง 59.57% หรือลดลง 489,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/business/1865918

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน รายได้ท่องเที่ยวหาย 7.5 แสนล้าน

อาหารพื้นบ้านจันทบุรีครัวจำเนียร

คุณเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานชมรมร้านอาหารภาคตะวันออก สร้าง เรือนไทย สวนอาหารบนเนื้อที่ 6 ไร่ เป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยว ต้องไปลิ้มรสอาหารไทยแท้ๆ และชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ริมชายหาดพัทยา วันนี้คุณเนาวรัตน์ ซื้อที่ชายทะเลท่าใหม่ 95 ไร่ เตรียมสร้างสวนอาหารขนาดใหญ่ที่นี่
 

          เรือนไทยสามหลัง ติดทะเลท่าใหม่ ให้การต้อนรับสมาชิก สมาคมผู้ประกอบการอาหาร ท่ามกลางลมทะเลแสนสบาย คุณจำเนียร ฉัตรมาลัย  ปรุงอาหารจาก ครัวจำเนียร ลำเลียงมาเลี้ยงพวกเราอย่างเอร็ดอร่อย อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกแท้ๆ มีให้กินเฉพาะที่จันทบุรีเท่านั้น
 ไก่บ้านผัดเผ็ดกระวาฬ คุณจำเนียรสับไก่ชิ้นโตๆ ผัดกับหน่อต้นกระวาฬ พริกขี้หนูสด รสแซ่บ ช่วยไล่ลมในกระเพาะ แกงแคไก่บ้าน สูตรบ้านท่าใหม่ ใช้หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้ กะปิ โขลกให้ละเอียด รวนให้เข้าเนื้อ ใส่ใบชะพลู ชะอม มะเขือ เคี่ยวจนนุ่ม รสร้อนเพิ่มพลัง หอยนางรมสด กินกับกระถิน น้ำจิ้มซีฟู้ดดับคาว

          หมูชะมวง คุณจำเนียรโขลกพริกแกง เอามารวนให้เข้าเนื้อขาหมู ใส่ใบชะมวง ปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้อย น้ำตาลปี๊บ เกลือ เคี่ยว 3 ชั่วโมง เนื้อขาหมูเปื่อย รสเปรี้ยวจากใบชะมวง ช่วยตัดเลี่ยนได้ดี ห่อหมกปลากะพง ใช้เนื้อกะพงล้วนๆ กวนกับเครื่องแกงห่อหมก อร่อยจนฝรั่งติดใจ มะม่วงน้ำปลาหวาน ใส่กะปิหอมอร่อย

ครัวจำเนียร ข้างหอนาฬิกา อำเภอท่าใหม่ อาหารชาวบ้าน ราคาถูก อร่อยบ้านบ้าน โทร.0-3943-2505, 08-9931-0858  

ที่มา https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/432335

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน อาหารพื้นบ้านจันทบุรีครัวจำเนียร

ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บน BMW X5 โดย เติ้ล TRK

TRK หรือ เติ้ล ธีระยุทธ พืชเพ็ญ ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดัง เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้รับเชิญให้มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะบนตัวรถ BMW เพื่อร่วมฉลอง 45 ปี BMW Art Cars ภายใต้โปรเจกต์ BMW Unbound World of Art Series ผลงานของเขาในครั้งนี้ คือการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บน BMW X5

BMW X5 โดย TRK คันนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจาก BMW Art Car ลำดับที่ 7 ฝีมือของ ไมเคิล จากามารา เนลสัน (Michael Jagamara Nelson) บนรถ BMW M3 ปี 1989 ที่เป็นงานศิลปะแบบ Papanya หรือศิลปะการวาดภาพแบบชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย ถ่ายทอดบรรยากาศภูมิประเทศของออสเตรเลีย

ที่มา https://mgronline.com/motoring/detail/9630000051485

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บน BMW X5 โดย เติ้ล TRK

หนามยอกอก

ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 2 ค่ำ เดือนหก ปีชวด ..00.. โควิดวันละนิด, ชีวิตต้องไปต่อ สิ่งที่เราช่วยกันทำมาอย่างต่อเนื่องและทำต่อไป รักษาวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุข สามคำจำให้ขึ้นใจ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ถ้าเราทำได้จะผ่านพ้นเชื้อโรคมรณะโควิด-19 ..00.. ไปที่กระทรวงวัฒนธรรม เสียงห่วงใย กลัวรายชื่อจะตกหล่น ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยังไงฝากพ่อบ้าน กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดก.วัฒนธรรม ดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะขอรับ แล้วให้ดีควรจัดทำทะเบียนรายชื่อเข้าระบบอย่างที่กระทรวงอื่นๆ ทำกัน ยามเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้คีย์แฟ้มรายชื่อเยียวยาได้ทันที ..00.. หลังรัฐผ่อนปรนมาตรการต่างๆ วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เตรียมหารือผู้ว่าราชการจังหวัด ปรึกษาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยทั่วประเทศ วางแนวทางจัดกิจกรรมถนนสายศิลปะในพื้นที่ สามารถจัดวางรูปแบบใดได้บ้าง เพื่อให้ศิลปินสายศิลป์สร้างรายได้ในช่วงสู้ภัยโควิด-19 ส่วนรายการ Thailand Biennale, Korat 2020 ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ โปรเจกต์ใหญ่จะจัดขึ้นช่วงปลายปีที่จ.นครราชสีมา เป็นอันว่า เลื่อนไปจัดปีหน้า หรือรอจนกว่าโควิด-19 ในไทยคลี่คลายสู่ปกติ ค่อยกำหนดวันจัด ..00.. ได้รับความสนใจ บทความวิจัย “สถานการณ์โรคระบาด โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก” โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พิจารณาให้เพิ่มจำนวนทุนสนับสนุนในการเขียนบทความวิจัยจากเดิม 20 เรื่อง เป็น 30 เรื่อง ..00.. กิจกรรมพุทธศาสนา กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชมนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563” สักการะพระบรมสารีริกธาตุ มอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดีย นำไปสักการบูชา จัดที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ก.วัฒนธรรม ถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ ..00.. ป่าวประกาศ ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ขยายเวลาปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ออกไปจนถึง 31 พ.ค.นี้ ..00.. ปิดท้าย ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติทัศนศิลป์หลายท่าน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ผ่านมา แล้วพบกันใหม่

ที่มา https://siamrath.co.th/n/153527

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน หนามยอกอก

พัทยา-บางแสน-ศรีราชา สูญรายได้แล้วกว่า 1 แสนล้าน

เมืองพัทยา ชลบุรี เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมติดอันดับท็อป 3 ของประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก และที่สำคัญหลังจากประเทศไทยเปิดให้บริการสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง) ยิ่งหนุนให้เมืองพัทยาได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก”ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์ “ธเนศ ศุภรสหัสรังสี” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี, ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และในฐานะเจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ตเครือซันไชน์ ในพื้นที่เมืองพัทยา นาจอมเทียน และสัตหีบ ถึงแนวทางการดูแลภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยา บางแสน ศรีราชา ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ไว้ดังนี้

“ธเนศ” บอกว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกขณะนี้หยุดหมดแล้วบางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศปิดให้บริการโรงแรมไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาทิ จันทบุรี, ชลบุรี ซึ่งก็เป็นตามที่ภาคเอกชนเรียกร้องขอให้ทางจังหวัดสั่งปิดการให้บริการ เนื่องจากทุกพื้นที่ไม่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนผู้ประกอบการในด้านแรงงานได้ในระดับหนึ่งด้วย

โดยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจากการเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศจีน ส่งผลให้รัฐบาลจีนสั่งปิดประเทศ นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของพื้นที่เมืองพัทยาหยุดการเดินทางทันที ผู้ประกอบการทั้งบริษัทนำเที่ยว, รถรับจ้าง, สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันทีเช่นกัน และต้องแบกรับต้นทุนการดำเนินงานอย่างหนักตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

ที่มา https://www.prachachat.net/tourism/news-448105

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน พัทยา-บางแสน-ศรีราชา สูญรายได้แล้วกว่า 1 แสนล้าน