กรมศิลปากร เผย โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ถึงไทยแล้ว

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมตรวจรับการขนย้ายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 86 ชิ้น ที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้นิทรรศการชื่อ “จิ๋นซี ฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญได้แก่ พลธนูสวมชุดเกราะ รถม้าสัมฤทธิ์จำลอง รูปปั้นสาวใช้สมัยราชวงศ์ฮั่น ตุ๊กตารูปสัตว์ เช่น หมู ม้า รมศิลปากร ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” นิทรรศการที่รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุกว่า 2,700 ปี ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 15 กันยายน 2562 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.   (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. 0 2224 1333 และ 0 2224 1402

ที่มา https://www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากร เผย โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ถึงไทยแล้ว

กรมศิลปากร นำคณะสื่อมวลชนดูงานการแก้ไขปัญหา 3 โบราณสถาน “ถูกทาสีทอง”

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นำคณะสื่อมวลชนดูงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโบราณสถานที่ถูกทาสีทองในจังหวัดสุพรรณบุรี และความก้าวหน้าในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และนางสาวเกษร อินทร์ขำ  หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร ให้การต้อนรับ

จากกรณีที่มีพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่ง ได้เข้าดำเนินการทาสีทองทับลงบนประติมากรรมตามวัดต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้ประติมากรรมเกิดความเปลี่ยนแปลง และเสื่อมคุณค่าในด้านศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี และกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโบราณสถานที่ถูกทาสีทองในจังหวัดสุพรรณบุรี 3 แห่ง ให้คืนสภาพความเป็นของแท้ดั้งเดิม อยู่ในสภาพที่ดี แข็งแรง และมั่นคงถาวรสืบต่อไป ดังนี้

1.โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมใบเสมาและซุ้มประตู (ลอกสีทอง) วัดโพธาราม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์ใบเสมาและฐานโดยรอบอุโบสถ และประติมากรรมประดับซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถและผนังซุ้มประตูทั้ง 2 ซุ้ม โดยวัดโพธาราม เดิมชื่อวัดบ้านคอย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าคอย มีบรรยากาศร่มรื่น โบราณสถานที่สำคัญของวัดโพธารามคือ วิหารภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่ ศิลปะโบราณปางต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เป็นตัวแทนศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัชการที่ 5 – 6  นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภออู่ทอง เป็นหลักฐานการตั้งชุมชนในพื้นที่บริเวณนี้ นอกจากนี้ยังเป็นที่พำนักของเกจิดังของจังหวัดสุพรรณบุรี

2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมใบเสมา (ลอกสีทอง) วัดไชนาวาส ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์ใบเสมา (ลอกสีทอง) รอบอุโบสถ จำนวน 16 ใบ โดยประวัติของวัดวัดไชนาวาสแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของเมืองสุพรรณบุรี เดิมเป็นวัดร้าง มีการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2394 วัดไชนาวาส แต่เดิมชื่อว่า “วัดชายนา” เพราะสมัยก่อนอยู่ห่างจากบ้านเรือนออกไปทางชายนา แต่ในปัจจุบันความเจริญครอบคลุมเข้ามาถึงตัววัด จนกลายเป็นว่าวัดไชนาวาส ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนของชาวบ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก วัดชายนา มาเป็น “วัดไชนาวาส” ซึ่งคำว่า “ชายนา” ก็มีความพ้องเสียงกับคำว่า “ไชนา” นั่นเอง โบราณวัตถุสำคัญ คือ 1. วิหาร 2. พระประธาน  3. ใบเสมา  4. เจดีย์

3.โครงการอนุรักษ์ประติมากรรม (ลอกสีทอง) วัดลาวทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์ประติมากรรมองค์พระประธาน (หลวงพ่อดำ) และใบเสมารอบอุโบสถ ประวัติและความสำคัญของวัดลาวทอง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณ แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดเลา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดลาวทอง เนื่องจากในฝั่งทางด้านนี้มีวัดเก่าอยู่หลายวัด เช่น วัดพลายชุมพล วัดศรีมาลา วัดพลายงาม เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกันตามวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดลาวทอง

เดิมนั้น วัดลาวทองเป็นวัดร้าง มีพระอุโบสถเก่า ๆ อยู่หลังหนึ่ง ซึ่งเหลือเพียงแต่ซากอิฐหักพังไม่มีหลังคา มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ในพระอุโบสถ และยังมีพระเจดีย์ร้างอยู่อีกหลายองค์ สันนิษฐานว่า วัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายุคปลาย ปัจจุบันได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์กลับมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา มีโรงเรียนประชาบาล และมีความเจริญวัดหนึ่ง โบราณสถานสำคัญ คือ 1. อุโบสถ  2. เจดีย์  3. พระพุทธรูป

ที่มา https://www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากร นำคณะสื่อมวลชนดูงานการแก้ไขปัญหา 3 โบราณสถาน “ถูกทาสีทอง”

สศร. วาดบ้านแปลงเมืองพญานาค แห่งโซ่พิสัย ศิลปะร่วมสมัยพัฒนาชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมในโครงการวาดบ้านแปลงเมือง ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีนายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตและนวัตกรชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานฯ เยาวชนและคณาจารย์จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 25 คนที่เดินทางมาวาดภาพพญานาค จำนวนกว่า 10 ภาพ ลงบนป้ายขนาดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้ โดยใช้เวลาทั้งสิ้นราว1 สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อนำศิลปร่วมสมัยเข้ามาปรับภูมิทัศน์ในชุมชนและภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อและความศรัทธาในตำนานพญานาคลุ่มแม่น้ำโขงแถบจังหวัดบึงกาฬ

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3031079

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน สศร. วาดบ้านแปลงเมืองพญานาค แห่งโซ่พิสัย ศิลปะร่วมสมัยพัฒนาชุมชน

บุฟเฟ่ต์ทุเรียนเมืองเบตง 20 บาท อิ่มได้ไม่อั้นแบบฟินๆ

ที่บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ในช่วงวันหยุดยาวต่าง หลั่งไหลเข้าไปเที่ยวบ่อน้ำร้อน และกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้กันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มีให้นักท่องเที่ยวได้กินกันอย่างไม่อั้น นอกจากจะได้กินผลไม้ต่างๆ แล้ว ยังมีอาหารพื้นเมืองเบตงไว้รองรับอีกหลายที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้ ก็ต้องเป็น ข้าวเหนียวทุเรียน

นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเข้าใจ เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลาว่าเมื่อถึงหน้าฤดูผลไม้ผลผลิตจะล้นตลาดทุกปี ขายได้ราคาถูกไม่คุ้มทุน จนชาวสวนต้องโค่นต้นผลไม้ทิ้งหันไปทำอย่างอื่นแทน แต่ระยะหลังได้มีการทำสวนเกษตรในเชิงท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามากินผลไม้ในสวน และซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ ชาวสวนก็ลืมตาอ้าปากได้ เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ที่มา https://www.sanook.com/travel/1416633/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน บุฟเฟ่ต์ทุเรียนเมืองเบตง 20 บาท อิ่มได้ไม่อั้นแบบฟินๆ

‘ซีพีเอ็น’ ย้ำผู้นำจัด Creative Lifestyle Event

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น ผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการจัด Creative Lifestyle Event จัดงาน เจแปน วีค (JAPAN WEEK) งานเทศกาลญี่ปุ่นขนานแท้ที่ยกขบวนการแสดงสินค้าและอาหารพร้อมสัมผัสกลิ่นอายศิลปวัฒนธรรมส่งตรงจากญี่ปุ่น จัดเต็มทั้งโชว์พิเศษจากศิลปินไอดอลทั้งญี่ปุ่น-ไทย คอสเพลย์ คัฟเวอร์แดนซ์ และกิจกรรมเวิร์คช้อปมากมาย ณ ศูนย์การค้าของซีพีเอ็น 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต 2-4 สิงหาคม เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 16-18 สิงหาคม และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 30 สิงหาคม-1 กันยายน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/3026004

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ‘ซีพีเอ็น’ ย้ำผู้นำจัด Creative Lifestyle Event

นายกฯ-ครม. ชมกิจกรรม “ผ้าไทยสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ (6 สิงหาคม 2562) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยสู่สากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยชมการนำเสนอผลงานการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยโดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) โดยนายประภากาศ อังศุสิงห์ นักออกแบบพัสตราภรณ์ และชมการเดินแบบชุดผ้าไทยร่วมสมัย

ที่มา www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน นายกฯ-ครม. ชมกิจกรรม “ผ้าไทยสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

สสส. เดินหน้าขยายผลสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมลดอ้วน จากโรงเรียนต้นแบบสู่หลักสูตรพื้นฐาน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ โครงการเด็กไทยแก้มใส เครือข่ายคนไทยไร้พุง ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีกรุงเทพมหานคร จัดพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กในการออกแบบกิจกรรม, สื่อนวัตกรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน สร้างความเข้าใจและเท่าทันโรคอ้วน พร้อมประกาศเดินหน้าลุยต่อในโรงเรียนว่า 473 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3021236

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน สสส. เดินหน้าขยายผลสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมลดอ้วน จากโรงเรียนต้นแบบสู่หลักสูตรพื้นฐาน

‘ครูโอปอ’พร้อมด้วย’น้องแป้ง’ประชาสัมพันธ์โครงการ สานสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ, สถาบันการขับร้อง ครูโอปอ, โบอิ้ง คิดส์, สถาบันศิตาพยากรณ์, ENGCLUES, this moster ร่วมกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน กับองค์กร ผู้จัด CHINESE CULTURAL INFORMATION ASSOCIATION, CCIA คุณ อู๋เมิ่งถิง Wu.mengting ผนึกกำลังประสานสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมบนเวที โรงละครแห่งชาติ นครคุนหมิง ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 โดยล่าสุด “ครูโอปอ-บรรณวัฒน์”และ “น้องแป้ง” ได้กล่าวเชิญชวนพร้อมติดตามให้กำลังใจเยาวชนไทยที่จะไปแสดงความสามารถบนเวทีนานาชาติว่า

งานในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นมิตรภาพอันดี ระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการแสดงศิลปวัฒนธรรม อันเป็น พื้นฐานที่ดีของทั้งสองประเทศ ผ่านการสื่อสารด้านการแสดงของเด็กและเยาวชนซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในนามประเทศไทยทางเรา นำโดย สถาบันการขับร้องครูโอปอ นำจุดเด่นการขับร้องเพลงไทย ไปโชว์พลัง บ้านการแสดงครูโบว์ นำการแสดงโขน ตีขิมแสดงศิลปะ พื้นบ้านรำไทย และปิดท้าย ความงดงามแบรนด์ โบอิ้ง คิดส์ นำการเต้นแบบ เกาหลี และรำดาบไปแสดงอีกด้วย อย่างไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจและติดตามเยาวชนไทยกันด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังตอกย้ำความ ยิ่งใหญ่ ให้คนไทยได้รับชมกันอีกครั้งในวันอังคาร 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ ประเทศไทย งานนี้คนไทย เข้าชมฟรี

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/3019138

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ‘ครูโอปอ’พร้อมด้วย’น้องแป้ง’ประชาสัมพันธ์โครงการ สานสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

เฮงลิสซิ่งร่วมสืบสานประเพณียิ่งใหญ่สุดอลังการ “งานแห่เทียนพรรษา” อุบลราชธานี ประจำปี 2562

งานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ถือได้ว่าเป็นงานบุญประเพณีสุดยิ่งใหญ่งานหนึ่งของทางภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนฟ้อนรำ แสดงวิถีชีวิตคนอุบล ศิลปวัฒนธรรม การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา อีกทั้งยังได้มีการจัดทำต้นเทียนไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของการแกะสลักเทียนพรรษา

ในปีนี้ ทางบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ภายใต้ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 โดยร่วมแจกน้ำดื่มเย็นๆ พัด กระเป๋าผ้า ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมชมความงดงามสุดยิ่งใหญ่อลังการของขบวนแห่เทียนพรรษา ในช่วงเช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและชุ่มฉ่ำท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3016771

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน เฮงลิสซิ่งร่วมสืบสานประเพณียิ่งใหญ่สุดอลังการ “งานแห่เทียนพรรษา” อุบลราชธานี ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดบ้านโชว์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญสนุกสนานกับการ Work Shop งานหัตถศิลป์ช่างสิบหมู่ เพลิดเพลินกับดนตรีและการแสดงสะท้อนวิถีชุมชน ฟังการเสวนาเพื่อก้าวสู่ยุค ๔.๐ ตระการตาการแสดงแบบผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยม พร้อมนิทรรศการจัดแสดงผลงาน วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก

ศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “ตลอดระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม พร้อมเผยแพร่และเพิ่มมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารและการจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ อันมีคุณค่าในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดงาน ‘Naresuan Arts & Culture Projects 2019’ ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี ๒๕๖๓”

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “งาน ‘Naresuan Arts & Culture Projects 2019’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า พิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการ, การเสวนาวิชาการ, การแสดงแบบผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยม, การสาธิตและ workshop งานช่างสิบหมู่ ได้แก่ การปักผ้าแบบไทย ปักสไบเชิง ปักย่ามพระ ปักกรองคอ, การเพ้นท์หัวโขนจิ๋ว, การทอผ้าด้วยเทคนิคการจก, บุหงาดอกไม้สด, การตัดตุง, DIY เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ, การปักผ้าบนกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีออร์เคสตร้าดนตรีโฟลค์ซองสไตล์ลูกทุ่ง, การฟ้อนเทวดา, การแสดงจากชมรมไททรงดำและชมรมไทยวน จากอำเภอวังทอง พิษณุโลก โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๘

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3012242

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดบ้านโชว์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม