ร่วมเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี 2562”

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี” ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยนิทรรศการ “เรืองรองดั่งแสงทอง เทิศไท้องค์ราชัน” ชวนบริจาคโลหิต พร้อมร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม การแสดงท้องถิ่น และประกวดสาวงามเมืองปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7เมษายน 2562 ณ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

“งานกาชาดจังหวัด และของดีเมืองปทุมธานี 2562” เป็นงานประจำปีของจังหวัดปทุมธานี โดยงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบัน-องค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี, วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย, ตลอดจนรวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า ดี เด่น ดัง ในจังหวัดปทุมธานีมาจัดจำหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยช์ของกาชาดจังหวัด พร้อมลุ้น..รับโชค กับกิจกรรมการกุศล “สลากกาชาด” และ “มัจฉากาชาด” และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ร่วมเทิดพระเกียรติฯ ด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมสร้างกุศล กับงาน “กาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี2562” ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ที่มา : www.ryt9.com/s/prg/2970291

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร